Sinh Hoạt

Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ

Trường Thánh Trần Văn Thiện giáo xứ thánh Philipphê Phan Văn Minh tại Orlando, Florida được thành hình và trực tiếp điều hành bởi các anh chị em thiện nguyện của giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh với 4 mục tiêu chính: Bảo tồn văn hóa, Thăng tiến đức tin, Phụng vụ xã hội, Học hỏi và chia sẻ lời Chúa. Các lớp Giáo Lý và Việt Ngữ được dạy vào ngày cuối tuần thứ bảy.

  • Giáo Lý Thứ Bảy: 1:15 PM - 2:30 PM
  • Việt Ngữ Thứ Bảy: 2:30 PM - 4:15 PM
  • MCO Thứ Bảy: 1:15 PM - 2:30 PM

Tải Đơn

Thời Khóa Biểu Trường Thánh TVT Niên Học 2022-2023
Đơn Ghi Danh Trường Thánh TVT Niên Học 2023 - 2024
Đơn Ghi Danh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 23-24

Chương Trình
(Programs)

Chương Trình Giáo Lý

Chương Trình Giáo Lý đào tạo và rèn luyện đức tin Kitô giáo cho các em. Chương trình Giáo Lý có các lớp từ Mẫu Giáo đến lớp 12. Đồng thời cũng có các lớp Bí Tích: Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức.

Chương Trình Việt Ngữ

Chương Trình Việt Ngữ giúp các em học và nói tiếng Việt và các phong tục tập quán của Việt Nam. Chương Trình Việt Ngữ có 11 cấp từ Mẫu Giáo đến cấp 10.

Make Christ Obvious Plus

MCO Plus là một chương trình hai năm dành cho học sinh lớp 11 và 12 trung học. Mục đích của chương trình là giúp học sinh đào sâu về một số điều của Giáo Huấn Đạo Công Giáo, tạo tình thân với giới trẻ ... Xem Tiếp

Nội Qui Trường
(Student Code of Conduct)

Vắng Mặt

Học sinh vắng mặt, khi trở lại học phải có thơ của phụ huynh hay được phụ huynh dẫn tới. Trong suốt khoá học, học sinh vắng mặt 6 lần hay hơn, dù có phép, sẽ đương nhiên ở lại lớp.

Đi trễ

Học sinh đi trễ quá 15 phút, phải có giấy phép vào lớp của Văn Phòng trường Thánh Trần Văn Thiện. 6 lần đi trễ được tính như 1 ngày nghỉ học.

Trật Tự

Học sinh sẽ bị đuổi học ngay lập tức nếu có những hành động gây mất trật tự trong trường như: đánh lộn, chửi thề, ăn cắp, phá hoại phòng ốc, vật dụng của nhà trường, mang vào trường các vật bén nhọn, chất nổ, ma túy, hoặc có những hành động thiếu thuần phong mĩ tục.

Xếp hàng vào lớp

Học sinh bắt buộc phải xếp hàng trước khi vào lớp mỗi buổi đầu giờ học. Nếu thầy/cô phụ trách lớp chưa tới, học sinh không được tự vào lớp và phải tuân theo sự chỉ dẫn của Ban Điều Hành.

Giờ chơi

Học sinh không được phép ở lại trong lớp học nếu không có mặt thầy/cô trong lớp.

Xả rác

Học sinh tuyệt đối không được ăn uống hoặc xả rác trong lớp học. Trong giờ nghỉ giải lao, học sinh phải vất giấy gói bánh kẹo và li giấy vào thùng rác đã được chỉ định.

Ban Điều Hành
(Administrative Team)

Sr. Nguyễn Tuyết Mơ
Trưởng Ban Giáo Dục
Director of Education
Dương Lily Phương
Phụ Trách Chung
General Coordinator
Trần Thiên Tiên
Phụ Trách Nội Dung
Curriculum Coordinator
Nguyễn Phương Chi
Phụ Trách Giảng Huấn
Faculty Coordinator

Liên Lạc
(Contact Us)

Điện Thoại: 407-894-6001
Cuối Tuần (Weekend)

Thư Điện: office@philipminh.church
https://www.tranvanthienschool.org

Địa Chỉ: 15 West Par Street
Orlando FL, 32804

Your message has been sent. Thank you!